Mé milované Bachovy esence*

Bachovy esence jsou výtažky z rostlin, které vyrovnávají emoce a léčí negativní mentální stavy. 

Působí na úrovni podvědomí.

Co to znamená?

Znamená to, že fungují mimo pole působnosti naší vůle. Nezajímá je, že my si o čemkoliv myslíme. Jsou schopny nám pomoci „navzdory nám samým". Jednoduše, prostě a elegantně.

Ale já beru léta prášky na migrénu...

Bachovky lze kombinovat s jakoukoliv jinou formou léčení či terapie. Jsou zcela bezpečné.

A to mi je jako dáte a to je všechno?

Než vám je dám, budeme si chvíli povídat. Nespokojím se s konstatováním, že trpíte vyčerpáním,  krizí sebedůvěry, nebo čímkoliv jiným.

Společně se dobereme odpovědi na otázku, proč tomu tak je a kde (kdy, v souvislosti s kým/čím) problém vznikl.

...pro zvídavé...

Kdo byl Bach?

Dr. Edward Bach byl lékař s klasickým medicínským vzděláním. Na počátku své lékařské kariéry zaznamenal, že se dělá hodně proto, aby se pacienti cítili lépe po tělesné stránce, ale jejich pocitům nebyla věnována žádná pozornost. Strachu, nejistotě či vyčerpání z nemoci se nikdo nesnažil porozumět. Díky své intuici Bach záhy pochopil, že tyto negativní emoce velkou měrou ovlivňují zdravotní stav jedince.

Jaká je filozofie systému Bachových esencí?

Člověk se stane nemocným a nešťastným tehdy, když sejde ze své pravé životní dráhy. Esence každému pomohou opět najít své místo pod sluncem, své pravé já. Tím jsou odstraněny rozpory mezi slovy a činy, energie se opět rozproudí a není již zapotřebí být dále nemocen. Bach byl přesvědčen o tom, že KAŽDÁ nemoc je vyléčitelná, pokud ji člověk chápe nikoli jako trest, ale jako volání duše o pomoc a snahu o nápravu. 

Pro každého?

Esence jsou určeny pro každého z nás, i pro zvířátka či rostliny. Jsou nejedovaté, nenávykové, nelze se jimi předávkovat. Mohou je používat i budoucí maminky či děti už od prenatálního období. 

         *  seznam všech esencí, jejich indikace a harmonizační afirmace naleznete v eBooku ZDARMA  Najdi svoji bachovku                               

 😘