Minikonstelace face to face

Při svých minikonstelačních terapiích vycházím z principů systemických konstelací tak, jak byly definovány zakladatelem této metody Bertem Hellingerem.

Cílem metody je dát klientovi možnost pohlédnout na systém, v němž figuruje, zvenčí. Společně pak hledáme situace, v nichž nejsou dodržena základní pravidla systému (rodinného, pracovního, partnerského...).